Page 13 - digikirja
P. 13

SEURAKUNTIEN

              TEKSTIILIT

         irkkotekstiilit, joista käytetään myös nimitystä paramentit, ovat
         oleellinen osa Suomen evankelisluterilaisen kirkon jumalan-
         palveluselämää. Nykyisin ne ovat lähes pääsääntöisesti liturgi-
    Ksen värin mukaisia ja viestivät siten, mikä aika kirkkovuodesta
    on meneillään. Eniten käytettyjä värejä on neljä: vihreä, valkoinen, vi-
    oletti ja punainen. Vihreän rinnalla käytetään jonkin verran myös sinistä.
    Mustaa käytetään pitkänäperjantaina ja jonkin verran myös hautajaisissa.
    Kirkkovuosikalenteriin on merkitty kunkin ajankohdan liturginen väri,
    mutta seurakunnilla voi olla omia käytäntöjä.
     Kirkossa alttaripöytään kiinnitettynä on alttarivaate ja alttaripöydän
    päällä on alttariliina. Saarnastuolin tekstiili on kirjaliina. Joissain kirkois-
    sa alttarin tuntumassa on erikseen maallikkopuhujille oma paikka, jota
    voi koristaa lukupulpetin liina. Ehtoollisen aikana viinikannua peittää
    kalkkiliina. Nämä kirkkosalin tekstiilit kuuluvat tärkeinä elementteinä
    kirkon interiööriin.
     Myös papin ja diakonin yllä olevat tekstiilit on yleensä suunniteltu kir-
    kon interiööriin sopiviksi. Pappi käyttää stolaa, ja ehtoollisjumalanpal-
    veluksessa ehtoollista jakavalla papilla on lisäksi myös messukasukka.
    Diakonilla on vasemmalta olkapäältä oikealle kupeelle kulkeva stola, joka
 MESSUKASUKAT JA STOLAT LITURGISISSA VÄREISSÄ
    on muotoiltu siten, että se pysyy hyvin paikallaan. Piispoilla on henki-
    lökohtaisiksi tehtyjä piispankaapuja sekä piispallinen päähine eli hiippa.
     Vähemmän käytössä olevia tekstiilejä ovat papin kuorikaapu ja kaulus-
    vaate. Myös ehtoollisen viettoon liittyy joitakin harvinaisempia tekstiile-

 12 |                                    | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18