Page 16 - digikirja
P. 16

Seurakunnilla on omistuksessaan myös paljon muita sisustukseen kuu-
    luvia tekstiilejä, jotka ovat joko kulttuuriperinnön tai taidehistorian
    kannalta merkittäviä. Vihkiryijyjen lisäksi seinillä voi olla muita ryijy-
    jä. Aulatiloja ja saleja voivat komistaa kuvakudokset ja raanut, ikkunoi-
    ta kuultokudokset. Modernissa kirkossa alttarilla voi alttaritaulun sijaan                  TAIDETEKSTIILI VOI
                                                           SIJAITA ALTTARILLA
    olla kolmiulotteinen tekstiilitaideteos, vanhassa kirkossa taas voi olla ai-                PERINTEISEN ALTTARI-
    nutlaatuiset alttarikaiteen ja polvistumisjakkaroiden verhoilukankaat tai                    TAULUN SIJAAN.
    hyvin arvokas alttarin matto.
     Viihtyvyyden parantamiseksi eri tiloihin on voitu hankkia myös niin
    sanottuja sarjatuotantotekstiilejä. On tärkeää tunnistaa arvokkaat teks-
    tiilit, jotta kun tiloja remontoidaan tai muuten uudistetaan, arvokkaita
    tekstiilejä käsitellään erityisen huolellisesti eivätkä ne missään tapauk-
    sessa joudu hukkaan. Tekstiilien luettelointi arvoesinerekisteriin auttaa
    tässä. Esinetietojen yhteyteen olisi hyvä sisällyttää myös tiedot tekstiilin
    hoitamisen historiasta.    TAIDERYIJY KIRKON SEINÄLLÄ.    16 |                                                                          | 17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21