Page 17 - digikirja
P. 17

Seurakunnilla on omistuksessaan myös paljon muita sisustukseen kuu-
 luvia tekstiilejä, jotka ovat joko kulttuuriperinnön tai taidehistorian
 kannalta merkittäviä. Vihkiryijyjen lisäksi seinillä voi olla muita ryijy-
 jä. Aulatiloja ja saleja voivat komistaa kuvakudokset ja raanut, ikkunoi-
 ta kuultokudokset. Modernissa kirkossa alttarilla voi alttaritaulun sijaan  SIJAITA ALTTARILLA
                 TAIDETEKSTIILI VOI
 olla kolmiulotteinen tekstiilitaideteos, vanhassa kirkossa taas voi olla ai- PERINTEISEN ALTTARI-
 nutlaatuiset alttarikaiteen ja polvistumisjakkaroiden verhoilukankaat tai  TAULUN SIJAAN.
 hyvin arvokas alttarin matto.
 Viihtyvyyden parantamiseksi eri tiloihin on voitu hankkia myös niin
 sanottuja sarjatuotantotekstiilejä. On tärkeää tunnistaa arvokkaat teks-
 tiilit, jotta kun tiloja remontoidaan tai muuten uudistetaan, arvokkaita
 tekstiilejä käsitellään erityisen huolellisesti eivätkä ne missään tapauk-
 sessa joudu hukkaan. Tekstiilien luettelointi arvoesinerekisteriin auttaa
 tässä. Esinetietojen yhteyteen olisi hyvä sisällyttää myös tiedot tekstiilin
 hoitamisen historiasta. TAIDERYIJY KIRKON SEINÄLLÄ. 16 |                                    | 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22