Page 18 - digikirja
P. 18

TEKSTIILIEN

                                                   VAURIOITUMINEN

                                                   ekstiilit kuluvat käytössä. Niihin tulee herkästi tahroja, han-
                                                   kaantumia, repeämiä ja reikiä, ja ne heikentyvät yllättävän pal-
                                                   jon myös olosuhteiden vaikutuksesta. Oikealla käsittelyllä ja
                                              Tsäilytyksellä niiden vaurioitumista voidaan hidastaa merkittä-
                                              västi. Materiaalit ja tekstiilin rakenne vaikuttavat tekstiilien kestoon, mut-
                                              ta mikään tekstiili ei ole ikuinen.
                                               Jotta tekstiilit säilyisivät kauniina mahdollisimman pitkään, niiden kä-
                                              sittelyyn ja säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tekstiilejä
                                              tulisi säilyttää puhtaina tasaisissa olosuhteissa. Ne tulisi suojata ulko- ja
                                              sisäilman epäpuhtauksilta sekä kosteuden ja lämpötilojen vaihteluilta.
                                               Myös lika, pöly, hyönteiset, homeet, hiertymät, venymät ja ylimääräi-
                                              nen koskettelu aiheuttavat tekstiileille haittaa. Tekstiilien säilyttämistä ja
                                              käsittelemistä vaikeuttaa se, että ne ovat usein eri kokoisia ja muotoisia.


                                              Käyttöön liittyvä vaurioituminen

                                              Tekstiileihin tarttuu likaa ja tahroja käsistä, pinnoista ja ilmasta. Varsin-
                                              kin kasukoiden ja stolien kauluksiin tarttuu hikeä ja ihon epäpuhtauksia.
                                              Tahroja syntyy kukkamaljakon kaatumisesta vahingossa ja kynttilöistä
                                              irtoavasta steariinista. Ehtoollisen aikana saattaa viiniä roiskua lähinnä
                                              oleville tekstiileille. Kosmetiikka tarttuu nopeasti tekstiiliin varsinkin
                                              puettaessa esimerkiksi messukasukkaa päälle, ja myös erilaiset hajuvedet
                                              imeytyvät tekstiilien kuituihin. Vihkiryijyihin kulkeutuu kenkien muka-
    MESSUKASUKASSA OLEVAA KÄYTÖSTÄ TULLUTTA NYPPYYNTYMISTÄ.
    18 |                                                                          | 19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23