Page 19 - digikirja
P. 19

TEKSTIILIEN

         VAURIOITUMINEN

         ekstiilit kuluvat käytössä. Niihin tulee herkästi tahroja, han-
         kaantumia, repeämiä ja reikiä, ja ne heikentyvät yllättävän pal-
         jon myös olosuhteiden vaikutuksesta. Oikealla käsittelyllä ja
    Tsäilytyksellä niiden vaurioitumista voidaan hidastaa merkittä-
    västi. Materiaalit ja tekstiilin rakenne vaikuttavat tekstiilien kestoon, mut-
    ta mikään tekstiili ei ole ikuinen.
     Jotta tekstiilit säilyisivät kauniina mahdollisimman pitkään, niiden kä-
    sittelyyn ja säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tekstiilejä
    tulisi säilyttää puhtaina tasaisissa olosuhteissa. Ne tulisi suojata ulko- ja
    sisäilman epäpuhtauksilta sekä kosteuden ja lämpötilojen vaihteluilta.
     Myös lika, pöly, hyönteiset, homeet, hiertymät, venymät ja ylimääräi-
    nen koskettelu aiheuttavat tekstiileille haittaa. Tekstiilien säilyttämistä ja
    käsittelemistä vaikeuttaa se, että ne ovat usein eri kokoisia ja muotoisia.


    Käyttöön liittyvä vaurioituminen

    Tekstiileihin tarttuu likaa ja tahroja käsistä, pinnoista ja ilmasta. Varsin-
    kin kasukoiden ja stolien kauluksiin tarttuu hikeä ja ihon epäpuhtauksia.
    Tahroja syntyy kukkamaljakon kaatumisesta vahingossa ja kynttilöistä
    irtoavasta steariinista. Ehtoollisen aikana saattaa viiniä roiskua lähinnä
    oleville tekstiileille. Kosmetiikka tarttuu nopeasti tekstiiliin varsinkin
    puettaessa esimerkiksi messukasukkaa päälle, ja myös erilaiset hajuvedet
    imeytyvät tekstiilien kuituihin. Vihkiryijyihin kulkeutuu kenkien muka-
 MESSUKASUKASSA OLEVAA KÄYTÖSTÄ TULLUTTA NYPPYYNTYMISTÄ.
 18 |                                    | 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24