Page 28 - digikirja
P. 28

KIRKKOTEKSTIILIEN

                                                     HUOLTAMINEN

                                                   irkkotekstiileihin tuleva lika on muutamaa poikkeusta lukuun
                                                   ottamatta pääsääntöisesti vesiliukoista. Varsinkin paljon käy-
                                                   tössä olevien tekstiilien, kuten valkoisten ja vihreiden sarjojen
                                              Kmessukasukoiden ja stolien, pääntiet likaantuvat melko no-
                                              peasti. Lian poistaminen hellävaraisella vesipesulla on siksi paras tapa
                                              huoltaa kirkkotekstiilejä. Sopivin väliajoin tehty vesipesu estää tekstiili-
                                              materiaalin happamoitumisen, mikä on edellytys sen säilymiselle hyvä-
                                              kuntoisena. Vedellä voi kuitenkin olla myös haitallisia vaikutuksia, ellei
                                              vesipesun mahdollisuutta ole huomioitu tekstiilin suunnittelussa. Eri-
                                              laiset kuitumateriaalit käyttäytyvät ensimmäisessä kastelussa eri tavoin.

    TEKSTIILIT PINTAPUHDISTETAAN IMUROIMALLA ENNEN PESUA,
    JOTTA PÖLY EI TUNKEUDU KUITUIHIN PESUN AIKANA.                   KIRJALIINA JA KALKKILIINAT KUIVUMASSA PESUN JÄLKEEN TASOLLA.
    28 |                                                                          | 29
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33