Page 29 - digikirja
P. 29

KIRKKOTEKSTIILIEN

           HUOLTAMINEN

         irkkotekstiileihin tuleva lika on muutamaa poikkeusta lukuun
         ottamatta pääsääntöisesti vesiliukoista. Varsinkin paljon käy-
         tössä olevien tekstiilien, kuten valkoisten ja vihreiden sarjojen
    Kmessukasukoiden ja stolien, pääntiet likaantuvat melko no-
    peasti. Lian poistaminen hellävaraisella vesipesulla on siksi paras tapa
    huoltaa kirkkotekstiilejä. Sopivin väliajoin tehty vesipesu estää tekstiili-
    materiaalin happamoitumisen, mikä on edellytys sen säilymiselle hyvä-
    kuntoisena. Vedellä voi kuitenkin olla myös haitallisia vaikutuksia, ellei
    vesipesun mahdollisuutta ole huomioitu tekstiilin suunnittelussa. Eri-
    laiset kuitumateriaalit käyttäytyvät ensimmäisessä kastelussa eri tavoin.

 TEKSTIILIT PINTAPUHDISTETAAN IMUROIMALLA ENNEN PESUA,
 JOTTA PÖLY EI TUNKEUDU KUITUIHIN PESUN AIKANA. KIRJALIINA JA KALKKILIINAT KUIVUMASSA PESUN JÄLKEEN TASOLLA.
 28 |                                    | 29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34