Page 6 - digikirja
P. 6

LUKIJALLE
                                                   eurakunnat omistavat ainutlaatuisen ja pitkäaikaisen kä-
                                                   sityöperinteen tuottamia tekstiilejä, jotka ovat 1900-luvun
                                                   alkupuolelta lähtien jalostuneet taiteeksi. Kirkossa ja seu-
                                                Srakuntien muissa tiloissa on nähtävissä upeita liturgisessa
                                                käytössä olevissa kirkkotekstiilisarjojen sekä muiden taideteks-
                                                tiilien kokonaisuuksia. Nämä tekstiilit on usein suunniteltu juu-
                                                ri tiettyyn tilaan huomioiden sen erityispiirteet. Osassa kirkoista
                                                kirkkotekstiilit on suunniteltu alusta alkaen yhteistyössä arkkiteh-
                                                tien kanssa, jotta kirkko olisi arkkitehtuurinsa ja esineistönsä puo-
                                                lesta yhtenäinen kokonaistaideteos.
                                                 Näiden ainutlaatuisten tekstiilien hoitaminen niin, että ne py-
                                                syisivät hyvässä kunnossa, ei ole aivan yksinkertaista, vaan se vaa-
                                                tii erityistä osaamista. Tekstiili materiaalina on herkkää ja altista
                                                vaurioitumaan monesta eri syystä. Vaurioitumiseen vaikuttavat
                                                niin tekstiilin käyttö ja hoito kuin sen ympäristö. Vaurioituminen
                                                on yksilöllistä, ja se riippuu tekstiilin materiaaleista – eri tekstii-
                                                limateriaaleilla on omat kemialliset ja fyysiset ominaisuutensa, ja
                                                ne eroavat siten toisistaan. Suurimmat uhat niille ovat kuitenkin
                                                samat: valo, lika ja fyysinen rasitus. Jotta seurakunnat voivat käyt-
                                                tää ja pitää esillä näitä kauniita ja arvokkaita tekstiilejä, meidän
                                                on hyväksyttävä se, ettemme pysty sulkemaan pois kaikkia tekstii-
                                                leille vaurioita aiheuttavia tekijöitä. Tekstiilien tulee kestää valoa
                                                tiettyyn määrään asti, niiden tulee kestää asiallista liikuttelua, nii-
                                                den tulee kestää hellävaraista puhdistamista ja niiden tulee kestää
                                                säilyttämistä sakastin tiloissa. Mutta niiden suojelemisen kannal-
                                                ta on oleellisen tärkeää, että käytön, säilyttämisen ja huoltamisen
                                                aiheuttama rasitus voitaisiin saada minimiin. Tämä opas on tar-
                                                koitettu ohjenuoraksi siitä, kuinka käsitellä ja huoltaa arvokkaita
                                                tekstiilejä niin, että ne säilyisivät pidempään paremman näköisinä.


    ALTTARIPÖYDÄN PÄÄLLE ALTTARIVAATETTA SUOJAAMAAN ON ASETETTU PLEXILASI.
    6 |                                                                           | 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11